Τροπολογία για τη σύναψη συμβάσεων ΙΔΟΧ-ΣΜΕ και στους ΟΤΑ – Δείτε τι αλλάζει

  • 8:50:00 π.μ.
  • By ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  • 0 Comments

Πρώτος ο AIRETOS σας παρουσιάζει Τροπολογία Σκουρλέτη – Γεροβασίλη – Τσακαλώτου – Χουλιαράκη που κατετέθη στη Βουλή και επιφέρει αλλαγές στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου.

Σύμφωνα με αυτήν, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ κατά έξι (6) μήνες ( = από 6 σε 12 μήνες δηλαδή) η αποκλειστική προθεσμία από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, εντός της οποίας συντελείται υποχρεωτικά η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση έγκρισης.

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η πρόβλεψη της Τροπολογίας ότι οι εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. ή μίσθωσης ΕΡΓΟΥ, για τις οποίες η έγκριση της ΠΥΣ εκδόθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος της Τροπολογίας, ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Επιπροσθέτως, οι Υπουργοί ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ συγκεκριμένες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής της ΠΥΣ και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, από τους φορείς που εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών, προσλήψεων και σύναψης συμβάσεων έργου, σχετικά με τον αριθμό του εκάστοτε προσλαμβανόμενου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

ΔΕΙΤΕ την τροπολογία όπως κατετέθη από τους Υπουργούς στη Βουλή:

www.airetos.gr

You Might Also Like

0 σχόλια