Απογοητευτική η απάντηση της Θεανώ Φωτίου σε ερώτηση για τα ΑμεΑ

  • 8:01:00 π.μ.
  • By Giannis Anestopoulos
  • 0 Comments


Οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις των ΑμεΑ είναι επαναλαμβανόμενες και τα αιτήματά τους ζωτική σημασίας, κυριολεκτικά χαρακτήρα ύπαρξης και στοιχειώδους ανθρώπινης επιβίωσης. Κι όμως, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στον… κόσμο του, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, το υπουργείο θεωρεί ότι κάνει και με το… παραπάνω, το καθήκον του! Αλλά τότε, γιατί κάθε τρεις και λίγο τα ΑμεΑ, που αντιμετωπίζουν κιόλας τόσα προβλήματα, είναι στους δρόμους; Παραφρόνησαν και ζητάνε λαγούς με πετραχήλια;

Προφανώς όχι- και αρκεί κάποιος να μελετήσει τα δίκαια αιτήματά τους αλλά και να διαβάσει την απάντηση του Υπουργείου για ν’ αντιληφθεί τον «άλλο» κόσμο στον οποίο ζουν οι μανδαρίνοι της εξουσίας.

Η απάντηση δόθηκε από την Αναπληρώτρια Υπουργό Θεανώ Φωτίου, σε σχετική ερώτηση του Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και βρίθει ασαφειών, αλλά και ελιγμών που ουδεμία σχέση έχουν με την ταμπακιέρα των πιεστικών αιτημάτων.

Αρκεί κατωτέρω να υπενθυμίσουμε τα ερωτήματα του ανεξαρτήτου βουλευτή και να παραθέσουμε την απάντηση του Υπουργείου για να βγάλετε και σεις τα ίδια μελαγχολικά συμπεράσματα:

1. Ποια η πρόβλεψή σας για βελτίωση των επιδομάτων και των υγειονομικών παροχών;

2. Είναι στις προθέσεις σας να ενταχθούν τα ΚΕΚΥΚΑμεΑ στους Δήμους και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών;

3. Συμμερίζεσθε το αίτημα ότι πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ σε κάθε Δήμο κι αν ναι, ποιες πρωτοβουλίες προτίθεσθε ν’ αναλάβετε;

Η απάντηση έχει ως εξής: «Το Υπουργείο μας, με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της προνοιακής πολιτικής για τα ΑμεΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση των ατόμων αυτών για την αντιμετώπιση των αυξημένων και εξειδικευμένων αναγκών που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αναπηρίας τους, αλλά και στην κοινωνική τους ένταξη μέσω της εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής αποκατάστασης.

Στο πλαίσιο του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, εφαρμόζονται 9 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κ.τ.λ. Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν έχει γίνει καμία περικοπή στα ποσά που χορηγούνται στα ΑμεΑ, μέσω της εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων.

Σχετικά με τα ΚΕΚΥΚΑμεΑ, μετά την εφαρμογή του ν. 4025/2011 εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ. ως οργανικές μονάδες των νοσοκομείων και σήμερα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Τα υπόλοιπα Ν.Π.Δ.Δ. (εκτός του ΚΕΑΤ και του ΕΙΚ) συγχωνεύτηκαν και μετά την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας καταργήθηκαν και εντάχθηκαν ως παραρτήματα σε 12 νέα Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία συστάθηκαν ανά Περιφέρεια με την επωνυμία «»ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ».

Όσον αφορά τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο μας είναι αρμόδιο ως προς την έκδοση αποφάσεων που θέτουν όρους και προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- ΑμεΑ). Δικαιούχος του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και συχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, προς το οποίο κοινοποιούμε φωτοαντίγραφο της ερώτησης.»

Πηγή: newsitamea.gr

You Might Also Like

0 σχόλια