Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου

  • 2:13:00 μ.μ.
  • By ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  • 0 Comments


Επεκτείνεται και στους εργαζόµενους µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (ίσχυε µόνο για τους εργαζόµενους Ι.Δ.Α.Χ. Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού) στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, καθώς και στους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. στους Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, η δυνατότητα τροποποίησης των συµβάσεων εργασίας, µειωµένου ωραρίου µε αύξηση του ωραρίου εργασίας, µέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκ- παιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, µε αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους.

Πηγή:vouliwatch.gr

You Might Also Like

0 σχόλια