Αλλαγές στον Κανονισμό των ΚΔΑΠ- ΜΕΑ;

  • 2:34:00 μ.μ.
  • By Giannis Anestopoulos
  • 0 Comments


"Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς", δηλώνει η ΕΣΑμεΑ, που ζητά από την Κυβέρνηση να έχει ρόλο και λόγο
Τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι γνωστό ότι αποτελούν το μοναδικό φορέα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και δημιουργήθηκαν προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Η ΕΣΑμεΑ πληροφορήθηκε ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ΚΔΑΠ ΜΕΑ, δίχως όμως επίσημη ενημέρωση ούτε της ΕΣΑμεΑ, ούτε του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Π.Α.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π.).
Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση ενημέρωσή της επί της διαδικασίας καθώς και τη συμμετοχή της σε αυτή, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πληθυσμιακή ομάδα που η Συνομοσπονδία εκπροσωπεί.
Η αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. από την ελληνική Πολιτεία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αναμόρφωση και περαιτέρω εξέλιξη του θεσμού στη χώρα.
Σημειώνουμε ότι ο κανονισμός των ΚΔΑΠ ΜΕΑ που ισχύει είναι του 2001 και επισημαίνουμε ότι η ΕΣΑμεΑ είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωσή του. Σήμερα, 17 χρόνια μετά, από τα οποία 8 μνημονιακά, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, αλλαγές και βελτιώσεις επιβάλλεται να γίνουν άμεσα, με τη συμβολή του αντιπροσωπευτικότερου φορέα των ατόμων με αναπηρία, την ΕΣΑμεΑ.

You Might Also Like

0 σχόλια